Menu

Oral histologi

Denne siden inneholder en liste over de fleste snittene fra kursene i oral histologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Bildene er basert på nettsiden Oral & Craniofacial Histology. Nummeret i parentes korrelerer til nummeret snittet har i snitteskene som brukes på kursene. Teksten til snittene er basert på kursheftet i oral histologi.