Menu

Dentinkanaler og interglobulært dentin

Microimage
Image copyright: Randi F. Klinge, ARR. (Vevsfarging: Toluidine blue).

Her sees et tverrsnitt av dentinet. Vevet er ikke dekalsinert som mange av de andre snittene. Bildet er tatt med da det viser interglobulært dentin bra. Dette sees som mørkere områder i dentinet. Dentinkanalene er skåret over på tvers og sees her som mange små hull i dentinet.