Menu

Tverrsnitt av en premolar med detaljer fra overgangen mellom dentin og emalje (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR.

Dette mikroradiogrammet viser et tverrsnitt av en premolar med fokus på dentinet under emaljen. Det finnes også et mikroradiogram av et lengdesnitt av to premolarer.

Husk at dette er et negativ, dvs. at dess lysere et område er på røntgenbildet, dess høyere mineralisert er det.

I det dette tverrsnittet ser man dentinet og emaljen. Nær kappedentinet sees i et område interglobulærdentin som stjerneformede mørke områder.