Menu

Kjeveleddet (20X)

Microimage
Ingen beskrivelse. Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: H+E).

Bildet viser et HE farget sagittalsnitt gjennom kjeveleddet hos ape. Det histologiske bildet viser at kondylen er i vekst. Øverst sees deler av os temporale med fossa mandibularis og tuberculum articularis som er dekket av tett fibrøst bindevev. Så følger øvre leddhule. Deretter discus articularis temporomandibularis som er bygget opp av tett, fibrøst bindevev. Så følger nedre leddhule, og deretter kondylen som også er dekket av tett fibrøst bindevev. Til slutt kommer en sone med hyalin brusk som er under modning før overgangen til benvev. Leddkapselen består av et ytre fibrøst lag og synovialhinnen. Mellom benbjelkene sees bloddannende benmarg.

Forøvrig sees både muskelvev og kjertelvev i kjeveleddets umiddelbare nærhet.