Menu

Dentintubuli nær emalje-dentin grensen

Microimage
Image copyright: Randi F. Klinge, ARR.

Bildet viser dentintubuli fra dentinet nær emalje-dentin grensen. Det er også plassert en erytrcytt på dentinet så man lettere kan får et inntrykk av dimensjonene. En erytrocytt er vanligvis ca 7,5 µm i diameter. Dentinkanalene (dentintubuli) er svært smale. Nærmere pulpa øker diameteren, noe som kan sees på et annet elektronmikroskopisk bilde av dentinkanalene