Menu

Dentin med dentintubuli

Microimage
Image copyright: Edward Messelt, ARR.

Her er et elektronmikroskopisk bilde av dentin. Det viser dentinkanaler som både er skåret over på tvers og på langs. Til høyre sees en sprekk i dentinet. Nederst på bildet sees en erytrocytt. Denne finnes ikke naturlig i dentinet da det ikke er noen blodkar her, men den gir en pekepinn på hvor store dentinkanalene egentlig er. Vi vet at en normal og frisk erytrocytt er ca 7,5 µm i diameter slik at vi kan anslå dentinkanalenes diameter på dette bildet til å være ca 2 µm. Dentinkanalenes diameter varierer blant annet med hvor i dentinet de finnes. Diameteren er større nær pulpa, men minker betraktelig lengre ut mot emalje-dentingrensen.