Menu

Muskelbuk med muskelspole i skjelettmuskulatur (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: Azan).

Her ses en muskebuk i tverrsnitt. Snittet er azanfarvet som gjør at bindevev blir blått, muskulatur orange og blod rødt. Man ser delvis epimysium (blåfarvet bindevev) som omgir muskelen. Innover i muskelen deler perimysium (blåfarvet bindevev) muskelen opp i mindre bunter av muskelfibre.