Menu

Tverrsnitt av en premolar med detaljer fra overgangen mellom pulpa og dentin (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR.

Dette mikroradiogrammet viser tverrsnitt av en premolarer med fokus på dentinet rundt pulpa. Det finnes også et mikroradiogram av et lengdesnitt av to premolarer.

Husk at dette er et negativ, dvs. at dess lysere et område er på røntgenbildet, dess høyere mineralisert er det.

I dette tverrsnittet ser man pulpa som et mørkt ovalt område, så den lyse sonen i dentinet, deretter den mørke, og videre hovedmengden av det sirkumpulpale dentin.

I det andre tverrsnittet kan interglobulært dentin sees i kappedentinet.