Menu

Lengdesnitt av en demineralisert tann (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: H+E).

Dette er et lengdesnitt gjennom en rotåpen premolar (det synes ikke på bildet at den er rotåpen). I kronedelen er emaljen forsvunnet under fremstillingen av snittet. Rotdentinet i roten er dekket av et cementlag som foreløpig er meget tynt.