Menu

Roten apikalt (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: H+E).

HE farvet lengdesnitt av rotspiss med tilstøtende periodontium. Dette snittet egner seg best til å studere cementen.

Det er et meget tykt cementlag på denne tannen, noe som tyder på at den er fra et gammelt individ. Cementen er stort sett av den cellulære typen. Det kan sees tallrike inkrementlinjer som reflekterer den rytmiske dannelsen av cementen .