Menu

Demineralisert tann med inflammert gingiva (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: H+E).

HE farvet lengdesnitt av tann med inflammert gingiva. I den cervikale halvdel av roten er mye av støttevevet ødelagt og cementen er til dels dekket av plakk. I den apikale halvdel av roten kan man studere periodontalligamentets oppbygning med fiberbunter og løsere bindevev i mellom. Likeledes kan man studere alveolarbenets oppbygning.

Cementlaget på denne tannen er tykt, noe som tyder på at den stammer fra et forholdsvis gammelt individ. I den cervikale delen av roten er cementen acellulær mens man i den apikale del også kan se områder med cellulær cement. Inkrementlinjene i cementen sees tydelig i de fleste områder av roten.