Menu

Tannanlegg i knoppstadiet (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: Azan).

Her sees nok et azanfarget snitt fra et mennneskefoster med fokus på et tannanlegg i knoppstadet. Kun en del av mandibula med omliggende vev sees på dette bildet.

I mandibula sees begynnende bendannelse, tverrsnitt av Meckles brusk og nervus alveolaris. Inferiort og medialt for Mekcles brusk sees begynnende dannelse av kjertelvev (kjertelparenkym).