Menu

Mikroradiogram av kompakt ben (tverrsnitt) (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: X-Ray).

Her sees et mikroradiogram av kompakt ben. Det finnes to mikroradiogram. Dette viser tverrsnitt av ben, det andre et lengdesnitt.

Et mikroradiogram er egentlig det samme som et røntgenbilde, bare at du legger det i et mikroskop når du studerer det. På et vanlig røntgenbilde vil de hvite områdene representere hårdvev, de mørke bløtvev. Det samme gjelder mikroradiogrammet. De områdene på bildet som er lysest er høyest mineralisert. Årsaken til dette er at færre røntgenstråler slipper gjennom det harde vevet slik at røntgenfilmen svertes. De mørke hulrommene i benvevet utgjøres av Haverske- og Volkmannske kanaler som begge er kanaler i nenet der det går blodårer. De mindre hulrommene er osteocyttkanaler. Rundt de Haverske kanalene kan man se et sirkulært arrangert vev. Dette kalles et osteon. Osteonene kan ha forskjellig grad av mineralisering.