Menu

Den harde gane (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, CC BY-NC-ND 4.0. (Vevsfarging: H+E).

HE farvet snitt som viser den harde ganen. I den harde ganen er epitelet keratinisert, mens det i omslagsfolden stort sett er ukeratinisert. Omslagsfolden synes ikke på dette bildet.

I lamina propria sees fibrøst vev. I ganens submucosa sees tallrike mukøse endestykker, noe som tyder på at snittet går gjennom den bakre del av den harde ganen.