Menu

Om nettsiden Anatomicum

FORFATTER:

Alle de lysmikroskopiske bildene er fotografert av Mathias Nordvi. Nettsiden som helhet, dens design, koding, markeringsspråk og innhold er laget av Mathias Nordvi om ikke annet er oppgitt. Sidene er under stadig utvikling og oppdatering noe som kan bety tidvis og uforutsett redusert tilgang til innholdet.

KILDER:

Bilder brukt på sidene stammer fra forskjellige kilder. Bildets opphav og regler for bruk av bildene fremkommer i egen tekst på hvert bilde. Om intet annet er spesifisert gjelder de generelle kopirettighetene for nettsiden.

OVERSETTELSER

BIBLIOGRAFI:

UTSTYR:

PROGRAMVARE:

TAKK TIL (i tilfeldig rekkefølge):

Publisert 3. juli 2013, oppdatert 13. mars 2019.