Menu

Oral histopatologi

Denne siden inneholder de fleste histopatologiske kurssnitt tilhørende undervisningen i oral patologi for odontologistudenter ved Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo. Tekstene til snittene er skrevet av professor emeritus Hanna Koppang.