Menu

Lichen ruber planus bullosus (40X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR.

Kliniske opplysninger: Hos en 74 år gammel kvinne ble hvitlige, nettverkslignende forandringer tilfeldig påvist. Det utviklet seg av og til smertefulle bullae  (Latin: bulla = boble. blære. Benyttes om blærer med diameter over 5 mm.)

Klinisk diagnose: Lichen planus

Mikroskopisk undersøkelse: Man finner slimhinne med dekkende flerlaget, hyperparakeratinisert plateepitel stedvis er epitelet relativt tynt og henimot rettlinjet avgrenset fra det, underliggende bindevev - andre steder er det tykkere og tenderer til nettverksdannelse (hyperplasi). I enkelte områder er basalcellelaget degenerativt forandret, småblæret. Opp mot dette parti er epitelet tydelig avløst fra det underliggende bindevev slik at en blære er fremkommet. Det underliggende bindevev viser en bord av inflammatoriske celler hvorav de fleste er av lymfocytær natur (T-lymfocytter). Dypere er vevet mer fibrøst og isprengt en del fettvev.