Menu

Roten apikalt (100X)

Microimage
Image copyright: Mathias Nordvi, ARR. (Vevsfarging: H+E).

Her ser en forstørrelse av cementen. Den er som nevnt stort sett av den cellulære typen og det sees mange cementocytter i den. Det kan sees tallrike inkrementlinjer som går nesten parallellt med rotoverflaten og som reflekterer den rytmiske dannelsen av cementen. Perifert for cementen sees periodontalligamentet og deretter det alveolære benet som periodontalligamentet fester i. I benet sees osteocytter.