Menu

Tubuli dentinali și dentina interglobulară

Microimage
Image copyright: Randi F. Klinge, ARR. (Coloratie tesut: Toluidine blue).

Aceasta reprezintă o secțiune transversală prin dentina ne-decalcificată. Imaginea este colorată cu albastru de toluidină. Dentina interglobulară poate fi observată apărând mai închisă la culoare.